kana柔滑纖細眼線膠筆 心得評價
KISSME柔滑纖細眼線膠筆
KISSME
柔滑纖細眼線膠筆
LONG STAY SHARP GEL LINER
4.9
心得評價:29 篇(18人覺得好用)
容量/價格:HK$69
看產品及心得
kana
年齡30膚質乾性肌心得篇數112
6
2021.03.30 發表
質地柔滑易畫,眼線持久,有抗汗水淚水油脂功能,所以唔太容易變熊貓眼,長期回購產品之一
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.