Viviccs無重絲滑三色遮瑕霜 心得評價
excel無重絲滑三色遮瑕霜
excel
無重絲滑三色遮瑕霜
5.0
心得評價:30 篇
容量/價格:HK$142
看產品及心得
Viviccs
年齡31膚質混合肌心得篇數24
5
2021.08.17 發表
質地唔乾!上臉唔會一撻撻/起乾紋或浮粉,覺得最大優點係質地滑。最常用中間一格粉色做遮瑕/黑眼圈打底,效果遮到7成。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.