Kna與潤面膜 心得評價
雪花秀與潤面膜

雪花秀
與潤面膜

Overnight Vitalizing Mask EX
5.0
心得評價:20 篇(17人覺得好用)
容量/價格:120ml / HK$380
看產品及心得
Kna
年齡33膚質敏感肌心得篇數158
3
2020.12.30 發表
好潤身,如果有搽lotion再簿簿地搽佢會標油,但唔搽lotion直接搽完精華再簿簿搽佢又有d唔夠力。搽厚少少又會標油。有d雞肋。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.