Carol素描高手造型眉筆 心得評價
ETUDE素描高手造型眉筆
ETUDE
素描高手造型眉筆
DRAWING EYEBROW
4.6
心得評價:47 篇(26人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Carol
年齡21膚質混合肌心得篇數346
5
2021.02.06 發表
持久度高,夠hold到全日,畫起上嚟幾順滑,顯色度都好高,畫嘅時候可以輕手啲都得,好多色揀,實搵到match自己頭髮嘅顏色,而且好抵玩,三十蚊有找就有,另一邊仲有眉刷,梳順番啲毛流同埋將令啲眉色自然啲,都可以攞嚟搽mascara之後梳順啲眼睫毛
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.