@cosme hong kong
免費下載 - on the App Store
開啟
kiulamLipIce水果潤唇膏
kiulam
年齡17膚質混合肌心得篇數27
4
7 天 前發表
以呢個價錢來講,效果真係算係唔錯。會有少少涼浸浸嘅感覺,但係就真係唔係太過滋潤。如果想平平哋買枝潤唇膏嚟用係唔錯嘅選擇。