pigletmok極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++ 心得評價
pigletmok
年齡37膚質混合肌心得篇數12
6
2021.09.18 發表
今次中獎收到cosme 送嘅試用裝,好開心呀! 我本身係塊面好敏感嘅人嚟,一搽d 有少少酒精或者多少少香料嘅嘢就起紅點或者一撻撻啦。

甘以前都用過Anessa 金色嘅,多女仔話好用嘛,結果就。。我敏感囉。。今次收到防敏感嘅,即刻隻眼燈一色啦,終於等到有防敏啦,即刻試用啦!

質地幾好喎,唔算好稀,有d 稀到一啫出嚟係隻手瀉哂出嚟。呢隻唔會喎,搽完覺得唔算好油幾清爽甘。防曬度呢就見人見至啦,我本身皮膚好白好難黑。不過唔敏感已經係加分位啦!

價錢又合理喎,試用完下一季會自購啦!