https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
hohoho0v0持色炫彩水唇釉 心得評價
YSL BEAUTÉ持色炫彩水唇釉

YSL BEAUTÉ
持色炫彩水唇釉

持色炫彩水唇釉
5.2
心得評價:32 篇(25人覺得好用)
容量/價格:HK$295
看產品及心得
hohoho0v0
年齡25膚質乾性肌心得篇數45
6
2021.01.09 發表
標籤光澤
#610 是很溫柔很適合上班/上學的奶茶色,唔洗化妝都可以搽佢!搽左係唇上過一段時間會有塊膜咁,bling bling嘅感覺,很顯色~ 要特別注意唔好用手指搽,要用掃,同埋最好搽左等3秒左右先去推開,如果唔係好容易搽到一達達。


L
o
a
d
i
n
g
.
.
.