https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
lingbb零荳荳BB礦物霜 心得評價
ettusais零荳荳BB礦物霜

ettusais
零荳荳BB礦物霜

BBMineralCream
3.8
心得評價:11 篇(5人覺得好用)
容量/價格:40g / HK$195
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數931
1
2022.11.12 發表
用過一次就已經不了既底霜。都係買野送既試用裝,非常易溶,而且色號唔係好岩我。有更多更好既選擇。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.