https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Tsyyy香水棒Benjamin 心得評價
Vasilisa香水棒Benjamin

Vasilisa
香水棒Benjamin

VasilisaPerfumeStickBenjamin
3.8
心得評價:6 篇(2人覺得好用)
容量/價格:5g / HK$133
看產品及心得
Tsyyy
年齡23膚質混合肌心得篇數507
3
2021.05.29 發表
茉莉花味香水膏唔算太持久
Mix 自己其他香水就幾好🤔
設計上可以碌 都唔錯
日本旅行時見幾得意就買
不過唔會回購
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.