hsjvanessa透亮保濕調色CC霜 心得評價
BANILA CO透亮保濕調色CC霜

BANILA CO
透亮保濕調色CC霜

itradiantCCCREAM
4.3
心得評價:12 篇(5人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
hsjvanessa
年齡24膚質混合肌心得篇數259
5
2020.04.06 發表
這款cc cream對我黎講顏色有點白,
佢唔算好水狀,但都幾好推
同埋幾滋潤