https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
hohoho0v0橙香身體乳霜 心得評價
Aesop橙香身體乳霜

Aesop
橙香身體乳霜

橙香身體乳霜
4.5
心得評價:18 篇(10人覺得好用)
容量/價格:120ml / HK$260/500
看產品及心得
hohoho0v0
年齡25膚質乾性肌心得篇數45
4
2020.12.28 發表
好香,方便用,但係香港買太貴了……
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.