https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Carol鑽石打亮餅 心得評價
Too Faced鑽石打亮餅

Too Faced
鑽石打亮餅

Diamond Light Highlighter
Too Faced鑽石打亮餅
5.1
心得評價:19 篇(13人覺得好用)
容量/價格:12g / HK$285
看產品及心得
Carol
年齡20膚質混合肌心得篇數346
4
2020.03.30 發表
我係買fancy pink既色號,三隻色之中最自然,打係顴骨位上方可以同胭脂融合,打係鼻樑都唔會話好明顯有粉紅光反射
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.