https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Ming淡香水 心得評價
DIPTYQUE淡香水

DIPTYQUE
淡香水

Eauxdetoilette
DIPTYQUE淡香水
5.4
心得評價:24 篇(18人覺得好用)
容量/價格:50ml / HK$780
看產品及心得
Ming
年齡23膚質乾性肌心得篇數33
3
2024.06.19 發表
味道幾特別,唔係花香,唔係果香,唔係木香,有少少奇怪,偏中性,持久性一般,三四個鐘左右,唔算俗氣,但個人認為不太適合我。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.