https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Pinky多元修護UV防曬霜 心得評價
OLAY多元修護UV防曬霜

OLAY
多元修護UV防曬霜

TotalEffectsUVProtectionTreatment
OLAY多元修護UV防曬霜
3.6
心得評價:26 篇(5人覺得好用)
容量/價格:HK$179.9
看產品及心得
Pinky
年齡34膚質乾性肌心得篇數831
3
2021.03.31 發表
香味太濃,有啲唔自然
質地比較潤
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.