https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
nikiting不暈染防水眼線膠筆 心得評價
Miss Hana 花娜小姐不暈染防水眼線膠筆

Miss Hana 花娜小姐
不暈染防水眼線膠筆

不暈染防水眼線膠筆
Miss Hana 花娜小姐不暈染防水眼線膠筆
3.2
心得評價:16 篇(1人覺得好用)
容量/價格:1.5g
看產品及心得
nikiting
年齡30膚質混合肌心得篇數240
3
2021.05.19 發表
主要係先用佢畫咗內眼線先
非常之容易上色
持久度都OK
但就不太防水油 所以我外面仲會加眼線液
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.