https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
beanya亮澤遮瑕套裝 心得評價
BOBBI BROWN亮澤遮瑕套裝

BOBBI BROWN
亮澤遮瑕套裝

CREAMY CONCEALER KIT
BOBBI BROWN亮澤遮瑕套裝
3.6
心得評價:7 篇(3人覺得好用)
容量/價格:1.7g / HK$330
看產品及心得
beanya
年齡32膚質乾性肌心得篇數174
4
2022.07.28 發表
Counter 姐姐推介,所以買嚟試下,一開始用時效果唔錯,但乾得好快,乾到裂開咗。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.