https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
蝦米水漾亮澤洗髮露 心得評價
TSUBAKI水漾亮澤洗髮露

TSUBAKI
水漾亮澤洗髮露

TSUBAKI Extra Moist Shampoo
4.4
心得評價:24 篇(11人覺得好用)
容量/價格:500ml / HK$78
看產品及心得
蝦米
年齡29膚質乾性肌心得篇數417
4
2021.03.31 發表
好滋潤 不過夏天用就特別笠
hk都係岩用d朝爽d好
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.