https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
jas2468f散汗爽身淨味劑 - 走珠型 (清新皂香) 心得評價
Bioré散汗爽身淨味劑 - 走珠型 (清新皂香)

Bioré
散汗爽身淨味劑 - 走珠型 (清新皂香)

散汗爽身淨味劑 - 走珠型 (清新皂香)
Bioré散汗爽身淨味劑 - 走珠型 (清新皂香)
4.8
心得評價:16 篇(12人覺得好用)
容量/價格:40ml
看產品及心得
jas2468f
年齡24膚質混合肌心得篇數600
5
2022.02.23 發表
本身唔係好鍾意止汗劑阻住佢出汗排毒,呢一隻唔同,佢係會幫助你蒸發散汗, 帶有唔係好刺激嘅香味 ,令你唔會有汗臭味 ,但係又唔會阻塞汗腺
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.