https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Pinky蘆薈舒緩潤膚噴霧 心得評價
Vaseline蘆薈舒緩潤膚噴霧

Vaseline
蘆薈舒緩潤膚噴霧(已停產)

蘆薈舒緩潤膚噴霧
3.3
心得評價:7 篇(3人覺得好用)
容量/價格:190g / HK$49.9
看產品及心得
Pinky
年齡34膚質乾性肌心得篇數831
4
2020.12.30 發表
一噴出嚟就係,呢樣算方便,不過易噴到周圍,用要小心啲
清爽補濕,如果夏天唔係太乾燥既話用都ok
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.