https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lingbb飛箭分明濃密睫毛液 心得評價
MAYBELLINE飛箭分明濃密睫毛液

MAYBELLINE
飛箭分明濃密睫毛液

飛箭分明濃密睫毛液
MAYBELLINE飛箭分明濃密睫毛液
3.7
心得評價:9 篇(3人覺得好用)
容量/價格:10g / HK$129
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數952
4
2023.03.05 發表
標籤濃密
- 超濃密嘅睫毛,根根分明,每條粗咗好多,做到太陽眼, 真係如人如其名嘅飛箭
- 但用耐咗枝睫毛液就好乾
- 都易卸
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.