https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lingbb黑珍珠極緻煥白面膜 心得評價
Dr. Jou 森田藥粧黑珍珠極緻煥白面膜

Dr. Jou 森田藥粧
黑珍珠極緻煥白面膜

黑珍珠極緻煥白面膜
Dr. Jou 森田藥粧黑珍珠極緻煥白面膜
3.2
心得評價:14 篇(3人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數947
2
2023.05.21 發表
好便宜, 但呢款面膜用完再用護膚品會起屑,即使我已經按摩啲精華,讓佢吸收。表示精華吸收唔到嘅殘留物留係皮膚表面
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.