https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Pinky無瑕素肌緻貼粉底霜 心得評價
COVERMARK無瑕素肌緻貼粉底霜

COVERMARK
無瑕素肌緻貼粉底霜

無瑕素肌緻貼粉底霜
COVERMARK無瑕素肌緻貼粉底霜
4.9
心得評價:12 篇(11人覺得好用)
容量/價格:HK$735
看產品及心得
Pinky
年齡35膚質乾性肌心得篇數831
4
2022.03.04 發表
呢個產品係粉底,但遮瑕度非常高,而且相對比較厚,所以當遮瑕用會比較合適,用有調色效果嘅底霜之後,在喺局步要遮瑕 嘅地方用一層 ,黑眼圈遮瑕度有7成,使用方便
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.