Hazel毛穴洗顏啫喱泡泡 (升級版) 心得評價
ettusais毛穴洗顏啫喱泡泡 (升級版)
ettusais
毛穴洗顏啫喱泡泡 (升級版)
Jelly Mousse N
4.4
心得評價:25 篇(19人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Hazel
年齡43膚質混合肌心得篇數759
4
2021.04.22 發表
本身諗住買樱花個隻,不過冇貨就即管買呢隻黎試下,開頭以為無味但原來有柚子淡香,好ok喎,好少份量已經足夠,超抵用,泡質綿密,感覺溫和,洗得乾淨唔崩緊。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.