https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
SarahSifone詩芬彈性定型噴霧 心得評價
LieseSifone詩芬彈性定型噴霧

Liese
Sifone詩芬彈性定型噴霧

LieseSifoneHairSpray
LieseSifone詩芬彈性定型噴霧
2.3
心得評價:2 篇
容量/價格:160ml / HK$40
看產品及心得
Sarah
年齡27膚質混合肌心得篇數213
3
2024.06.12 發表
做到定型效果,頭髮都仲有少少彈性,不過同大部份定型噴霧一樣,噴得多同一處頭髮會硬咗,而且有時會有少少白色殘留物,同埋好濃烈嘅化學香味一直揮之不去。