https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
killkew.b曲線復現噴霧 (曲髮造型專用) 心得評價
Lucido-L曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)

Lucido-L
曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)

曲線復現噴霧(曲髮造型專用)
Lucido-L曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)
3.5
心得評價:7 篇(2人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
killkew.b
年齡30膚質乾性肌心得篇數312
7
2022.02.28 發表
標籤護髮效果香味怡人定型力捲髮
呢支係我人生中不斷回購既產品之一🤗
我電左曲髮好多年,有時唔想日日都用造型產品傷頭髮,
出街前會用佢噴下頭髮,都會令到頭髮hold到曲線,
尤其吹頭前用佢,可以減低熱力對頭髮傷害,
對頭髮做返保護~
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.