https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Tracy曲線復現噴霧 (曲髮造型專用) 心得評價
Lucido-L曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)

Lucido-L
曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)

曲線復現噴霧(曲髮造型專用)
Lucido-L曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)
3.5
心得評價:7 篇(2人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Tracy
年齡22膚質混合肌心得篇數288
5
2022.03.01 發表
電完曲髮之後玩直髮夾,夾直咗嘅頭髮噴完真係會變番曲,有啲香味
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.