https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
chasiutung淨色無瑕牙膏 心得評價
Ora2淨色無瑕牙膏

Ora2
淨色無瑕牙膏

Ora2STAINCLEARTOOTHPASTE
Ora2淨色無瑕牙膏
4.8
心得評價:18 篇(10人覺得好用)
容量/價格:140g / HK$30
看產品及心得
chasiutung
年齡30膚質混合肌心得篇數320
6
2023.09.04 發表
標籤去除・預防口臭牙齒美白
Ora2無瑕 牙膏 我帶牙套最愛用 依款牙膏 氣味清新 有淡淡西柚香味 薄荷味吾會太重 一d都吾[拿 ]吾怕刺激牙肉 可以去牙漬 用完d牙無咁黃👍 但依款牙膏放吾到落牙膏機
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.