https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
cxnxyh柔霧名媛腮紅 心得評價
essence柔霧名媛腮紅

essence
柔霧名媛腮紅

matt touch blush matt touch blush
essence柔霧名媛腮紅
4.3
心得評價:23 篇(13人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
cxnxyh
年齡18膚質乾性肌心得篇數12
7
2020.07.24 發表
超高cp值 顏色夠顯色又平 不過粉質可能會差啲 但係呢個價錢已經係夠用
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.