https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Ming藍風鈴古龍水 心得評價
JO MALONE藍風鈴古龍水

JO MALONE
藍風鈴古龍水

WildBluebell
JO MALONE藍風鈴古龍水
4.7
心得評價:38 篇(23人覺得好用)
容量/價格:100ml / HK$1100
看產品及心得
Ming
年齡23膚質乾性肌心得篇數33
4
2024.05.22 發表
呢支朋友送嘅香水,味道好清香,清新嘅花香,南風鈴 嘅味道唔會太甜,又唔會太俗,噴少少基本上可以維持一整日,唔錯唔錯,個人10分喜歡,唔會同其他香水撞味道
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.