https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20醫學雙重美白眼霜 心得評價
VICHY醫學雙重美白眼霜

VICHY
醫學雙重美白眼霜

醫學雙重美白眼霜
VICHY醫學雙重美白眼霜
2.9
心得評價:2 篇(1人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1081
4
2024.03.11 發表
眼霜既質地都幾濃厚 上眼係有少少焗住 但係夜間用 第二朝都唔會現乾紋 效果唔錯
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.