lucrezianoin清爽抗皺iD精華乳 心得評價
CLINIQUE清爽抗皺iD精華乳

CLINIQUE
清爽抗皺iD精華乳

清爽抗皺iD精華乳
3.3
心得評價:3 篇
容量/價格:125ml / HK$365
看產品及心得
lucrezianoin
年齡23膚質混合肌心得篇數728
3
2020.04.02 發表
專櫃姐姐介紹所以購入. 質地好清爽好快吸收, 冇乜特別味道. 唔算話特別滋潤, 中規中矩.