Candy亮色輕潤感胭脂 心得評價
M.A.C亮色輕潤感胭脂

M.A.C
亮色輕潤感胭脂

果凍胭脂 GLOW PLAY BLUSH
5.1
心得評價:12 篇(10人覺得好用)
容量/價格:HK$240
看產品及心得
Candy
年齡31膚質混合肌心得篇數180
6
2021.02.21 發表
上妝後自然融入皮膚,唔卡粉,唔厚重,持久度可以維持成日,貼薄又自然,唔會出現浮粉!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.