https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lllcccyyyFIT ME!柔滑遮瑕膏 心得評價
MAYBELLINEFIT ME!柔滑遮瑕膏

MAYBELLINE
FIT ME!柔滑遮瑕膏

FIT ME! CONCEALER
MAYBELLINEFIT ME!柔滑遮瑕膏
5.2
心得評價:135 篇(79人覺得好用)
容量/價格:HK$89
看產品及心得
lllcccyyy
年齡22膚質乾性肌心得篇數99
2
2022.07.27 發表
標籤遮瑕力
佢嘅遮瑕力都OK 一般黑眼圈都可以遮到7-8成
但顏色好有問題 我已經係買最淺色嘅10號色 但都係又深又黃 而且佢仲會氧化 真係完全搞唔掂🤦🏻‍♀️

L
o
a
d
i
n
g
.
.
.