https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
lingbb美術課三色修容餅 心得評價
too cool for school美術課三色修容餅

too cool for school
美術課三色修容餅

Art Class By Rodin Shading powder
5.4
心得評價:60 篇(50人覺得好用)
容量/價格:9.5g
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數931
5
2022.08.28 發表
too cool for school最有名係高光粉同陰影粉。
外型設計好靚!高光仲要係粉紅色。
陰影粉三隻色我通常三隻一齊掃,
最淺可以打鼻影。
佢出色既地方就係上色,又唔太飛粉。
但有時濕粉可能會沾到陰影粉有機會看似污糟咗,
個秘訣一定要毛印走多餘粉底先好上陰影粉

呢盒Cp值好高,仲有塊鏡!用過好多盒
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.