https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
zetalhc美術課三色修容餅 心得評價
too cool for school美術課三色修容餅

too cool for school
美術課三色修容餅

Art Class By Rodin Shading powder
5.4
心得評價:60 篇(50人覺得好用)
容量/價格:9.5g
看產品及心得
zetalhc
年齡24膚質油性肌心得篇數334
5
2024.03.02 發表
有少少卡粉,但係三種顏色都有非常方便。而且幾持久,唔甩色,性價比都算高
zetalhc其他心得334篇
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.