https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Karman28二合一卸妝亮肌潔面膏 心得評價
Bifesta二合一卸妝亮肌潔面膏

Bifesta
二合一卸妝亮肌潔面膏

Facial Wash Dual Cleansing
Bifesta二合一卸妝亮肌潔面膏
3.4
心得評價:5 篇(1人覺得好用)
容量/價格:120g
看產品及心得
Karman28
年齡31膚質混合肌心得篇數345
4
2024.03.10 發表
當初懶所以買二合一潔面膏黎卸妝洗面,但覺得唔係好夠清潔力。最後我單純當佢係洗面乳咁用。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.