https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
raissa乳木果潤手霜 心得評價
L'OCCITANE乳木果潤手霜

L'OCCITANE
乳木果潤手霜

SHEA BUTTER HAND CREAM
5.6
心得評價:94 篇(70人覺得好用)
容量/價格:30ml / HK$85
看產品及心得
raissa
年齡23膚質混合肌心得篇數22
5
2023.09.07 發表
乳木果香味好香,係一隻大部分人都會接受嘅香味。而係滋潤度上, 日常使用/訓前用係好夠,但如果你嘅工作需要經常濕手,我就略嫌佢佢滋潤度都係差少少。但整體而言都係唔錯,我都會回購的。

L
o
a
d
i
n
g
.
.
.