gumiChloé 香水 心得評價
ChloéChloé 香水
Chloé
Chloé 香水
ChloéEDP
5.2
心得評價:22 篇(13人覺得好用)
容量/價格:50ml
看產品及心得
gumi
年齡28膚質敏感肌心得篇數3
7
2020.07.24 發表
是我最愛的香水,有少少荔枝甜味,但不會太甜,味道亦能夠維持4-5小時!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.