JuneLChloé 香水 心得評價
ChloéChloé 香水

Chloé
Chloé 香水

ChloéEDP
5.4
心得評價:38 篇(26人覺得好用)
容量/價格:50ml
看產品及心得
JuneL
年齡41膚質混合肌心得篇數351
5
2022.03.07 發表
最初買呢支香水係因為其香味,令人聞後會念念不忘,香味濃淡適中,連男士聞到都唔會話有刺鼻感而怕嘅味道,不過持久度唔強,好快變淡。

另外瓶子放一段日子後會出現金屬氧化而變黑。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.