https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20亮澤遮瑕套裝 心得評價
BOBBI BROWN亮澤遮瑕套裝

BOBBI BROWN
亮澤遮瑕套裝

CREAMY CONCEALER KIT
BOBBI BROWN亮澤遮瑕套裝
3.6
心得評價:7 篇(3人覺得好用)
容量/價格:1.7g / HK$330
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1081
4
2024.03.11 發表
質地比較乾身 一上眼底既時候都算唔錯 遮到大部分 但係時間長左就好易乾裂
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.