https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20le blanc rosy light drops 心得評價
CHANELle blanc rosy light drops

CHANEL
le blanc rosy light drops

le blanc rosy light drops
CHANELle blanc rosy light drops
3.9
心得評價:3 篇(3人覺得好用)
容量/價格:30ml
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1080
5
2024.03.11 發表
個光澤好柔和 吱細細粒推開已經睇到效果 比較適合用係大范圍既位置 如果要上得精緻d 如鼻樑就無咁方便
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.