https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
saphiEX UV高效防曬水凝乳N 心得評價
ALLIEEX UV高效防曬水凝乳N

ALLIE
EX UV高效防曬水凝乳N

EX UV高效防曬水凝乳N
4.5
心得評價:12 篇(10人覺得好用)
容量/價格:90g / HK$189
看產品及心得
saphi
年齡29膚質乾性肌心得篇數10
6
2021.07.22 發表
已自購多次, 清爽得黎唔怕曬黑, 而且對皮膚零負擔, 之後要上妝都唔會同粉底打交, very good pick
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.