wingche有機認證牛油果萬用修護霜 心得評價
Mustela有機認證牛油果萬用修護霜

Mustela
有機認證牛油果萬用修護霜

Certified Organic Multi-purpose Balm with Avocado
5.6
心得評價:20 篇(18人覺得好用)
容量/價格:75ml / HK$165
看產品及心得
wingche
年齡35膚質混合肌心得篇數18
7
2023.02.05 發表
向都好鍾意牛油果🥑,因為佢係superfood,食落肚固然健康,但原來而家仲可以外用⋯
一唧出嚟好驚喜,真係牛油果綠,好靚,仲要真係好creamy👍,一推開就好易搽勻曬!適逢我隻手因為戴完手鏈有啲敏感,用佢就啱曬!
本身有少少痕癢,沖完涼搽佢已經好快冇咁痕,過多幾日,仲消紅消腫咗好多。
不過最鍾意佢嘅一點係:好多時搽完Body Lotion🧴會有種油淋淋嘅感覺,所以會等到臨瞓前先搽,但往往因咁就唔記得咗搽,攪到成日又痕又乾;好彩佢係好快吸收曬,肌膚雖然唔會油淋淋,但好似入面注滿水份咁,冇咗乾紋,所以而家可以一沖完涼就用佢,保持全身都有靚肌膚!

**因為冇呢種油淋淋嘅感覺,屋企嘅男士同仔仔都唔抗拒冬天用佢,一支lotion照顧全家!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.