https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lingbbAFTERGLOW 悅光透亮胭脂液 心得評價
NARSAFTERGLOW 悅光透亮胭脂液

NARS
AFTERGLOW 悅光透亮胭脂液

AFTERGLOW LIQUID BLUSH
NARSAFTERGLOW 悅光透亮胭脂液
4.3
心得評價:5 篇(4人覺得好用)
容量/價格:HK$310
看產品及心得
lingbb
年齡33膚質敏感肌心得篇數947
6
2024.02.29 發表
標籤自然妝效霧面肌貼服
一開始以為隻粉會好鮮艷,一推上面變得好自然,貼服,係比教霧面,過左全日塊面唔會乾,仲keep得好好,冬天用唔錯

#火熱新品
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.