https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
YSL BEAUTÉALL HOURS恆時輕透霧光全效遮瑕液

YSL BEAUTÉ
ALL HOURS恆時輕透霧光全效遮瑕液

ALL HOURS PRECISE ANGLE CONCEALER
YSL BEAUTÉALL HOURS恆時輕透霧光全效遮瑕液
3.8
心得評價:3 篇(2人覺得好用)
容量/價格:HK$370
照片·影片 14 件
其他 YSL BEAUTÉ 推薦產品看全部
YSL BEAUTÉMon Paris Parfum Floral
YSL BEAUTÉMon Paris Parfum Floral
4.5
心得評價:26 篇
容量/價格:HK$630
YSL BEAUTÉ恆時啞緻蜜粉
YSL BEAUTÉ恆時啞緻蜜粉
5.6
心得評價:32 篇
容量/價格:8.5g / HK$500
YSL BEAUTÉ明彩輕透亮肌氣墊粉底
YSL BEAUTÉ明彩輕透亮肌氣墊粉底
5.5
心得評價:23 篇
容量/價格:HK$630
YSL BEAUTÉ情迷凝亮唇蜜
YSL BEAUTÉ情迷凝亮唇蜜
5.9
心得評價:39 篇
容量/價格:HK$375