unproshare極致柔滑眼線筆 心得評價
KATE TOKYO極致柔滑眼線筆
KATE TOKYO
極致柔滑眼線筆
極致柔滑眼線筆
2.2
心得評價:5 篇
容量/價格:
看產品及心得
unproshare
年齡23膚質混合肌心得篇數20
1
2020.01.27 發表
用好多眼線膠筆都會溶,聽朋友講用佢唔溶,所以就試吓
佢筆芯都好幼,顏色夠黑🤘🏼但係‼️喺我身上都係會溶
我眼水分泌唔係特別多,亦都唔係油眼,但係唔知點解用眼線膠筆就係會溶(眼線液筆唔多會溶)
所以唔推介呢一枝❌
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.