ynqq123Fresh Cherry Tint 心得評價
ETUDEFresh Cherry Tint

ETUDE
Fresh Cherry Tint

FreshCherryTint
2.3
心得評價:3 篇
容量/價格:9g / HK$58
看產品及心得
ynqq123
年齡23膚質油性肌心得篇數26
2
2020.09.22 發表
算係持久,但好乾,用完有好多死皮係咀,陣味不太好聞。