https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
YongYong真美白隔離乳霜 SPF26 PA++ 心得評價
Za真美白隔離乳霜 SPF26 PA++

Za
真美白隔離乳霜 SPF26 PA++

True White Day Protector SPF26 PA++
Za真美白隔離乳霜 SPF26 PA++
4.3
心得評價:56 篇(22人覺得好用)
容量/價格:HK$89
看產品及心得
YongYong
年齡27膚質敏感肌心得篇數15
3
2020.02.27 發表
Za 防曬抹起來皮膚會變得不錯👍
但是....常常我有點長內包式粉刺
後來我就比較不使用這款產品了
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.