https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Longying超持久清爽UV底霜 (亮肌) 心得評價
Bioré超持久清爽UV底霜 (亮肌)

Bioré
超持久清爽UV底霜 (亮肌)

超持久清爽UV底霜(亮肌)
Bioré超持久清爽UV底霜 (亮肌)
3.8
心得評價:6 篇(4人覺得好用)
容量/價格:30g
看產品及心得
Longying
年齡22膚質敏感肌心得篇數21
5
2020.01.23 發表
陣味不太好聞 但整體算保濕
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.