https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lingbb透白水亮洗面泡沫 心得評價
Bioré透白水亮洗面泡沫

Bioré
透白水亮洗面泡沫

透白水亮洗面泡沫
Bioré透白水亮洗面泡沫
4.4
心得評價:10 篇(3人覺得好用)
容量/價格:160ml
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數951
4
2023.05.21 發表
呢款泡沫洗完真係有白淨到,但都係一瞬間嘅白,瞬後會乾,所以只可以係好熱天時用
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.